Varde Kommune har taget scenarier for autocamper parkering op på udvalgsmøder

Blåvandshuk Fyr Blåvandshuk Fyr Foto: VisitDanmark

Varde Kommune har med baggrund af drøftelser om langtidsparkering for autocamperturisme lavet et oplæg til drøftelse af scenarier for udvikling af faciliteter og betjening af langtidsparkeringspladser. Emnet blev aktuelt da der til 2. Ansøgningsrunde til “Pulje til realisering af projekter” blev indsendt en projektansøgning om etablering af faciliteter til langtidsparkering. Projektet fik afslag, fordi ansøgningen ikke levede op til puljens krav om minimum 50% medfinansering.

Kommunens retningslinier:

“Langtidsparkeringspladser, indrettet til ophold for blandt andet autocampere, skal som hovedregel placeres i tilknytning til eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelse”.

Varde Kommune supplere hovestrukturen med:

”Med henblik på at understøtte turismeerhvervet og undgå, at naturen både fysisk og visuelt påvirkes af campering i det åbne land, skal P-pladser indrettes til korte ophold for blandt andet autocampere. P-pladserne skal ligeledes placeres i tilknytning til eksisterende byer eller større ferie- og fritidsanlæg.”

Kommuneplanens redegørelse om langtidsparkering:

”Med henblik på at understøtte turismeerhvervet og et varieret udbud af overnatningsformer, vil Varde Kommune give mulighed for etablering af langtidsparkeringspladser i Varde Kommune. Langtidsparkeringspladser med mulighed for overnatning i eksempelvis autocamper skal placeres i tilknytning til eksisterende byer eller større ferie- og fritidsanlæg. En langtidsparkeringsplads med mulighed for overnatning skal ikke godkendes efter campingreglementet, og der må derfor ikke camperes på området, men kun overnattes. Varde Kommune betragter det som camping, når man opstiller og fastgør fortelt på autocamperen og til pladsen, man lader borde/stole og andet tilbehør stå ubenyttet fremme, også om natten, eller når ovenstående foregår over et eller flere døgn”.

Varde Kommune har allerede givet tilladelse til flere projekter, og Udvalget for Plan og Teknik besluttede allerede i juni 2015 bl.a. ”at Varde Kommune er indstillet på at give tilladelse til private langtidsparkeringspladser i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer”.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen opstiller her to scenarier for den videre udvikling inden for emnet langtidsparkering i Varde Kommune:
 

  1. Udleje af område til privat aktør: Kommunen opretter selv langtidsparkeringspladser, hvor området udlejes til en privat operatør, der står for at holde opsigt med og vedligeholde langtidsparkeringspladsen sammen med Varde Kommune.
     
  2. Opfordre private aktører til at søge om tilladelse: Kommunen arbejder på at opfordre private aktører til at benytte sig af muligheden for at ansøge om og drive områder til langtidsparkering.

Kilde: Plan og Teknik, Varde Kommune

Der mangler pladser til de mange autocamperturister.

Når du går igang med planlægningen så spørg dig selv om, hvad der skal få autocamperturister til netop at vælge din placering. Placering og fritidsværdi er yderst vigtige parametre for succes med pladsen. Der findes desværre et par eksempler på at overvurdering ikke har fået den tilsigtede opmærksomhed fra autocamperturisterne der i langt de fleste tilfælde er turister fra det øvrige Europa. Intentionerne var gode nok, men ikke resultaterne og det er super ærgerligt

Det er nu du skal igang med planlægningen, også selv om du bor i landzone, hvis du selv går med planer om at tiltrække Europas hurtigst voksende turistsegment. Ting tager tid !

Ansøgning om midler til “langtidsparkering for autocampere” kræver at du har et realistisk overslag på projektet ellers vil man ikke behandle din ansøgning. Der er 2. årlige muligheder for ansøgning om midler. Tal med din kommune om mulighederne i deres afdeling for erhvervsfremme.

Vigtigt omkring parkering på privat område !

Reglerne om standsning og parkering og rammerne for politiets og kommunernes virksomhed er reguleret i en lang række bestemmelser i færdselsloven, vejlovene m.m.

De bestemmelser der eksisterer, regulerer imidlertid ikke forholdene vedrørende parkering på privat område. Etablering af restriktioner for parkering på privat område er derfor et rent privatretligt anliggende. Ejeren af en privat ejendom kan således indenfor rammerne af den private ejendomsret fastsætte særlige regler om:
Parkering.
Standsning.
Tidsbegrænsning for parkering.
Betalingsvilkår for parkering.

Kilde: Ret og Råd advokaterne

Der bliver i øjeblikket som i Varde kommune udarbejdet input i flere forskellige kommuner mhp. at tage stilling til og lægge en strategi for, hvordan de vil understøtte autocamperturismen. Så forhåbentlig tages den stærkt stigende autocamperturisme nu seriøst, så vi ikke igen skal være vidne til et medie Circus som i sommer, som under ingen omstændigheder gavnede nogen som helst, og slet ikke de som startede den !

Autocamper-info.dk bifalder Varde Kommunes tiltag.