Parkering og overnatning for autocampere i Tyskland

Parkering og overnatning for autocampere i Tyskland FotoCredit: Karabag

Hvor kan jeg parkere og overnatte med min autocamper i Tyskland ? Det spørgsmål dukker sandsynligvis op hos flere autocamperturister der er på farten. Problemet er helt klart på autocamperpladser, der kan du parkere og overnatte uden problemer. I Tyskland er problematikken med jævne mellemrum et lige så stort samtaleemne som i resten af Europa.

Hvordan med gade og vejene i beboede områder ? Skal jeg følge skiltene til parkeringspladsen, hvor personbiler parkere eller skal man parkere på parkeringspladsen for lastbiler ? Er det tilladt når det er i gader og på veje ?

Ifølge den tyske færdselslov kan kan du parkere, hvor det ikke er forbudt eller begrænset ved skiltning. Det står helt tydeligt i den tyske færdselslov. Hvis du parkere et forkert sted, og det forhindre andre trafikanters færden, og så truer en bøde.

Bemærk skiltningen

På en parkeringsplads kan du nemt parkere med din autocamper, med mindre det er forbudt med yderligere skiltning og som andre steder i Europa, at køretøjet kan være inden for afmærkningen af parkeringsbåsen. Det blå skilt med det hvide “P” er et sikkert signal til at her er det som udgangspunkt muligt at parkere uden problemer. Lovgivning omkring parkering i Tyskland er omfattet af færdselslovens § 12 (StVO)

Derudover kan der være anbragt skilte under P-skiltet med symboler af forskellige køretøjstyper. Et skilt med med autocamper symbol, betyder, at parkeringspladsen kun må benyttes af autocampere, hvis en personbil er afbilledet må kun personbiler parkere der og autocampere må ikke parkere der.

Autocamper Parkeringsplads

På denne type parkeringsplads må der kun parkeres autocampere. De er skiltet med et P og en tillægstavle med et symbol der viser en autocamper.

Gælder regler for lastbiler også for autocampere over 3.500 kg ?

Afhængig af vægt spekulere autocamperejere ofte på om deres autocamper er en lastbil eller personbil. Autocampere i Tyskland er hverken personbiler eller lastbiler, men anses generelt for at være et “særligt køretøj”. Selv hvis det mobile hjem har en totalvægt på over 3.500 kg er det ikke automatisk en lastbil. Færdselsloven for lastbiler gælder ikke desto mindre for autocampere over 3.500 kg i de fleste tilfælde og skal overholdes. På samme måde gælder regler for køretøjer på op til 2.800 kg også for autocampere på op til 2.800 kg.

Det betyder at du med din autocamper kan parkere med din autocamper på over 3.500 kg totalvægt på parkeringspladser, der forbeholdt parkering med skiltning for autocampere. Sådan er det også i Danmark ! Opsøger man til gengæld en parkeringsplads der kun er skiltet for personbiler eller lastbiler, kan der ikke parkeres med autocampere over 3.500 kg. Der er dog ikke noget entydigt på området, anbefales det at finde en anden parkeringsplads, da lastbilchauffører skal overholde deres lovbestemte hvileperioder og stoler derfor på at der er parkeringspladser for dem.

Hvis du er i tvivl om hvad dit køretøj er, så kan det ses på registreringsattesten. Her finder du køretøjstypen. Dette angiver om køretøjet er registreret som autocamper (M1), bil eller lastbil. Det betyder at ud over f.eks M1, vil der ved en autocamper også være tilføjet “indrettet til beboelse”

Restriktioner for meget store autocampere

For autocampere på mere 7.500 kg totalvægt har den tyske færdselslov begrænsninger. De må ikke parkeres inden for bebyggede områder og rekreative områder mellem kl. 22.00 og 06.00, samt søn- og helligdage. Undtaget er på private autocamperpladser der er skiltet for autocampere.

Rastepladser parkeringsskiltning

Nogen gange er det ikke let for autocampere at finde en parkeringsplads. Ved parkering med autocampere på ikke offentlig område, er det en god idé at være opmærksom på parkering på privat grund f.eks restauranter og benzinstationer. Hvis parkeringen går ud over formålet med besøget på restauranten og tankningen af køretøjet er det bedst at spørge om yderligere ophold tillades.

Hvor kan jeg sove i min autocamper ?

Overnatning er normalt kun tilladt på private autocamperpladser, hvor der normalt skal betales. Hvad er så lovligt når trætheden melder sig, og et hvil er nødvendigt for fortsat sikker kørsel og ingen passende parkeringsplads i nærheden.

I dette tilfælde giver loven mulighed for en undtagelse for “ Et nødvendigt hvil for fortsat sikker kørsel” med en engangsovernatning. Det er vigtigt at der kun er tale om en engangsundtagelse. For længere ophold er der brug for en særlig brugstilladelse. Ved engangsovernatning er camping ikke tilladt. Under camping forstår de tyske lovgiverne, overnatning i telt, campingvogn eller autocampere udenfor en campingplads. Der må alså ikke ved en enkelt overnatning stå borde og stoler ude og opsættes fortelt. Markisen skal man også helst holde sig fra, eller rulles ind efter endt brug.

Sammenfattet

I Tyskland kan du parkere din autocamper hvor som helst hvor personbiler kan parkere, dog forudsat at de kan være inden for parkeringsafmærkningerne som også gælder for dem og forudsat skiltningen tillader det. Overnatninger i køretøjer er dog underlagt særlige regler. Overnatning i køretøjer ses som et ikke trafikal brug af parkeringspladsen, og det kan forekomme at politiet og/eller kommunen ikke tolerere det.

Da der ikke er en skarp grænse mellem afgrænsningen af en hvileperiode og en overnatning, tillader ældre juridiske definitioner en enkelt overnatning som et afbræk i rejsen, men nogle kommuner udsteder undertiden forbud for overnatning på offentlig gade og vej, samt ved søer og hav. Reglerne er defineret forskellig i de forskellige delstater.

I Tyskland er en autocampere helt enkelt, et motorkøretøj indrettet til beboelse.

Kilder: Anwaltregister.de, Deutschen Anwalt­verein (DAV), ADAC, Karabag, stVO

Link: ADAC, ADAC2, Karabag