Silves på Algarvekysten har strammet op om autocamper adfærd.

Autocamper parkering i Silves Autocamper parkering i Silves Foto: Portugal News Online

Ikke kun flere spanske områder har set sig nødsaget til at regulere det stærkt stigende antal autocampere, der især om vinteren søger mod varmere himmelstrøg. Også i Portugal ses tiltag mod overnatningsforbud på offentlige gader, veje, strande og parkeringspladser. Den 12. April 2017 så Borgmester Rosa Cristina Gonçalves da Palma, der er borgmester i portugisiske Silves sig nødsaget til at begrænse autocampernes adfærd.

Mere end 150.000 autocampere søger hver vinter mod Algarve kysten i  Portugal, og et større antal af dem besøger Silves der er en populær portugisisk by og kommune i distriktet Faro, beliggende i provinsen Algarve i det sydlige Portugal. I 2012 var dette antal på omkring 40-50.000 autocampere, alene i Silves

I de seneste år har autocamperturismen oplevet en eksplosiv vækst, derved blevet et vigtigt segment i national og international turisme og da mange campingpladser har lukket om vinteren og autocamperpladser endnu er på et lavt antal, giver det udfordringer i gader og offentlige parkeringspladser.

Der er mere end to millioner autocampere i Europa, et tal der årligt er vokset eksplosivt. Turisme i autocamper bidrager derfor væsentligt til udviklingen og bæredygtigheden af ​​lokale virksomheder samt visse sociokulturelle traditioner, fra håndværk til folklore.

Autocamperturismen bidrager med en strøm af turistindtægter i løbet af året over hele landet, hvilket hjælper med at korrigere regionale asymmetrier og sæsonpres.

Det er også miljøvenlig turisme, der for det meste bruger moderne køretøjer udstyret med miljøvenlige motorer bygget i henhold til europæiske standarder og ved hjælp af vedvarende energikilder, såsom solceller og brændselsceller, og det skal bemærkes, at autocampere på grund af deres vand- og energireserver har en selvforsynende varighed på få dage.

Eftertanke i portugisiske Silves

I den portugisiske kommune Silves reflekterede man i 2017 over den stigende autocamperturisme der har ført til det uundgåelige ! At begrænse de friheder, som autocamperturismen praktisere med autocampere. Da “camping” blev født var det en form for fritid med en stærk forbindelse til naturen og en turistaktivitet til bevarelse af værdier som solidaritet. Igennem den industrielle udvikling har camping gennemgået dybe forandringer og udviklet sig i forskellige retninger: Der drejer sig udelukkende om at regulere tilstrømningen, så alle føler sig tilpas.

Kommunal regulering for tilladelse af camping, campingvogne og for autocamper adfærd.

Hvis problemet i forbindelse med lejlighedsvis camping med telte eller lignende udstyr kan betragtes som kontrolleret, uden store risici for miljøet, landskabet eller den offentlige orden, kan det samme ikke siges når det drejer sig om brug af autocampere, siger borgmesteren i Silves, hvis koncentration på flere steder i Silves kommune har genereret konfliktforhold med de anvendte anvendelser og aktiviteter, nemlig parkeringspladser eller i gader og veje.

I de seneste år har den portugisiske kommune Silves sat fokus på den betydelige stigning i aktiviteter fra camping, campingvogne og autocampere, på grund af tilstedeværelse i naturen, sociale og kulturelle værdier langs det kommunale område kombineret med den stigende efterspørgsel efter kontakt med naturen.

Udøvelsen af camping, campingvogne og autocampere udføres dog ofte på de mest uønskede og skadelige måder, siger Silves borgmester, da det ikke er usædvanligt at der er observeret misbrug i brugen af det offentlige rum og naturen, hvilket uundgåeligt sætter deres færden i focus og hvilket skader den lokale befolkning.

Denne aktivitet har foregået uden tilladelse og på steder, der ikke er egnet til dette formål og skadet ejere af camping- og autocamperpladser. I det tidligere lovdekret nr. 588/70 af 27. november var det fastsat at “camping uden for parkerne er gratis, i overensstemmelse med regler fastsat i forordningen”

Silves kommune ønsker ikke at fjerne tilstedeværelsen af denne form for turister i kommunen, tværtimod, men de vil sikre sig at deres ophold er i overensstemmelse med gældende lovbestemmelse, og har derfor set sig nødsaget til at foretage ændringer i lovgivningen der skete den 12. April 2017 med forordning nr. 284/2017. Ændringen skulle som de udtaler “disciplinere udøvelsen af camping, med campingvogne og/eller autocampere” som de anså som en form for besættelse af kommunal område og derved beskytte miljømæssige, økonomiske, sociale og kulturelle værdier og forbedre befolkningens livskvalitet !!!!!

Konsekvenserne

Konsekvenserne af ændringerne er omfattende materiale og er derfor nævnes kun det der har interesse for autocamperturister. En del af resten er gældende for Zigøjnere, cirkusfolk og ophold ved længere varighed af arbejder.

I Silves kommune er det forbudt praksis med camping, campingvogne og / eller autocampere udenfor egnede steder der er beregnet til dette formål, uden tilladelse fra Silves kommune, eller mangel på respekt ved denne forordning.

I Silves Kommune er parkering til autocampere med det formål at overnatte kun tilladt i campingpladser og autocamperpladser eller på steder, der er lovligt autoriseret til at udøve overnatning i motorkøretøjer og som er korrekt markeret, nemlig på autocamper serviceområder.

Bortset fra de steder, der er bestemt til autocamperturisme, er det kun tilladt at parkere køretøjerne på de juridisk definerede vilkår, nemlig ifølge færdselsloven i Portugal.

Camping defineres som brug af støtteben og niveaukiler, brug af markiser og fortelte, åbning af sidevinduer på campingvogne og autocampere, dumping fra spildevandstanke og toiletter, brug af stoler og borde, fritidsudstyr, udhængning af vasketøj, bål

Campingvogn og autocampere: Hvor der anvendes campingvogne eller autocampere, er spildevandsudledninger ikke tilladt, hvis der ikke er nogen ordentlig infrastruktur til dette formål og sikrer en korrekt bortskaffelse.

Overtrædelser og sanktionsordninger

Lovovertrædelser straffes med bøde: Fra 100,00 til 150,00 Euro, for udøvelse af autocamper aktiviteter uden for lovligt godkendte steder.

Forbud

I Silves kommune er det forbudt at foretage lejlighedsvis ophold der ikke er defineret i lovgivningen:

a) På strande, klitter og klipper eller på steder, der ligger mindre end 1.000 meter fra strandene, klitterne og klintene;

b) på steder, der ligger mindre end 2.000 meter fra campingpladser eller serviceområder for autocampere-

c) På steder der ligger mindre end 1000 meter fra hovedindgangen af domstolene, de bygninger, der leverer offentlig service, skoler, museer, nationale monumenter eller offentlig interesse, kirker og hospitaler eller sundhedscentre .

I Silves kommune er stadig forbudt parkere med autocampere på strande, klitter og klipper, uden for de steder der er etableret til dette formål, samt i beskyttelseszoner af kystområder, defineret som Burgau-Vilamoura Coastal Coast.

Kilde: Diário da República, Município de Silves m.fl