Udviklingen af overnatnings muligheder for autocamperturisme Fremhævet

Autocamperplads Oasen Rømø Autocamperplads Oasen Rømø

Da autocamper pionere i 80’erne bevægede sig uden for campingpladserne, ville ingen have drømt om de sidste års udvikling indenfor autocamper overnatning. Før i tiden kørte autocampere rundt som simple campister, med basale faciliteter i autocamperen og var glade, hvis bare de kunne finde en parkeringplads med strøm, vandforsyning, bortskaffelse af spildevand og toilet affald. Hvis man havde behov for en bruser eller en vaskemaskine, kørte man ind på en campingplads. De første autocamperpladser forbeholdt autocampere kom først fra starten af 90’erne. Danmark fik sin første autocamperplads i 1992, på havnen i Horsens.

Autocampere har haft vokseværk og det går ud over parkering på parkeringspladser

I de tidlige autocamperdage var autocampere mindre og kunne være inden for stregerne i en parkeringsbås på en offentlig parkeringsplads, og var derfor uden for bødeblokkens rækkevidde. Det var dengang og dog? VW California på 5,00 meter blev Danmarks mest solgte autocamper i 2017 med hele 85 stk ifølge bilstatistik.dk. Ud af de 246 nye autocampere, der blev solgt i Danmark 2017, udgjorde salget af VW California altså næsten en fjerdedel af det dansk salg.

Idag er der komfortable autocampere af enhver art, størrelser og i alle klasser monteret med eget badeværelse, kaffemaskine, TV og Invertere der kan trække stort set alle fornødenheder fra de hjemlige omgivelser. Autocampere har altså det hele med. På trods af det, stiger efterspørgslen på faciliteter på autocamperpladser, og i forbindelse med den stigende efterspørgsel, stiger også priserne på overnatninger. Internet er idag et must, når autocampere er på farten. Skal en autocamperplads levere internet til f.eks 150 autocampere, kan den årlige udgift snige sig op til omkring 50.000 kr, for at kunne levere stabilt internet. Begynder for mange gæster alligevel at streame film og musik, bliver selv kraftige installationer langsomme.

Flere komfort pladser til autocampere

På det følelsesmæssige plan kan omfanget af komfort diskuteres, men som i så mange andre sammenhænge er det svært at dæmme op overfor forandringer. Nye generationer kommer til med nye indgangsvinkler, og der er også stigende interesse blandt yngre mennesker, med nye forventninger til brugen af deres autocamper. Finder man at pladser er for dyre ? Så søger man andre pladser istedet, og måske rammer man så ikke det sted man oprindeligt havde planlagt, men det er betingelserne. Man kan og skal ikke gøre sig til dommer over, hvad en pladsejer forlanger for en overnatning. Ingen andre end pladsejeren selv ved hvormeget der skal til, for at få pladsen til at løbe rundt.

Udbud og efterspørgsel

Er pladsen for dyr i forhold til hvad man bliver tilbudt, regulere det helt sikkert sig selv, hvis besøgende udebliver. Pris, beliggenhed, faciliteter og fritidsværdi er væsentlige faktorer, ligeledes er udbud og efterspørgsel. Man kan dog undre sig over bevæggrundene for at lystbådehavne, der ellers tog prisen, som for den mindste gæstesejler, for autocampere. Nu viser tendenser rundt om i landet at prisniveauet skrues op i forhold til gæstesejlere og til et leje der ligger væsentligt over det niveau der forventes af autocamper overnatninger uden for campingpladser. Indtil videre er der stadig betalingsvillighed, og så længe der er det og havnene er tilfredse med besøgstallet, sker der ikke noget.

Lovændring i 2010 til fordel for autocampere

I Danmark kom der en undtagelse i campingreglementet i 2010, med teksten - Parkeringsarealer til overnatning for fx autocampere m.fl. er ikke omfattet af campingpladsbegrebet. I den forbindelse bemærkes det, at vejmyndigheden/vejbestyrelsen- dvs. kommunalbestyrelsen for så vidt angår kommunale veje og private fællesveje – med samtykke fra politiet kan fastsætte lokale bestemmelser om, hvor og i hvilket omfang der kan parkeres, fx med autocampere, jf. færdselslovens § 92, stk. 1.(Vejledning for Campingreglementet)

Siden har især campingpladser gjort endnu mere for at misforstå autocampere og modarbejde indholdet af denne ændring og det samme gør flere kommuner, der har arbejdet tæt med campingpladser, som kommuner selv har eller har været ejere af. Der er dog retfærdigvis efter og i forbindelse med campingrådets sammenbrud, været campingpladser der kan se, at det giver god mening at skabe alternativer der er tilpasset behov og dermed prisniveau for autocampere på eller i forbindelse med campingpladsen.

Med undtagelsen for autocampere i campingreglementet var autocamperparkering ikke længere en nødvendighed efter campingreglementet, men kunne skabes efter færdselsloven som separate autocamperpladser, når bare det ikke drejer sig om camping og det ikke er forbudt ved skiltning. Lige præcis ordet “Camping” er ikke defineret noget sted i dansk lovgivning og er altså fortolkningsmæssigt en gråzone.

"Autocampere sidestilles med personbiler, mens campingvogne defineres som et påhængsredskab"


Færdsels­ og vejloven sætter ikke mange grænser for overnatning med autocampere. Må man eksempelvis overnatte på en rasteplads? må man slå en markise ud og støttebenet ned? Loven forbyder det ikke, så med mindre skiltning siger noget andet, er det tilladt.

Ivan Skåning Hansen, der er chefkonsulent i vejdirektoratets juridiske afdeling, udtalte i en artikel på mitfyn.dk i maj 2016, at man godt må sove i sin bil, at man godt må køre en markise ud, sætte støtteben ned og at man kan slå en klapstol og ditto-bord ud, men at et fortelt vil være en markering af, at man har tænkt sig at tage varigt ophold og at man man skal kunne holde sit grej inden for en eventuel parkeringsbås eller på et grønt sideareal, hvor der ikke er skiltet med forbud. Et sideareal kan f.eks være et græsareal mellem standpladser, eller foran/bagved køretøjerne.

Pladser indretning og prisleje

Indretninger af tidssvarende autocamperpladser koster med de faciliteter autocampere ofte efterspørger, men slet ikke bare i nærheden af lystbådehavne og campingpladser. Der kan laves mange autocamperpladser, for hvad de to koster at etablere. Det største beløb til anlæggelse af en autocamperplads er ikke som man måske skulle tro - faciliteter som betalingsautomat, vandforsyning, tømmeanlæg og strømstandere men i høj grad behovet for fundering af kørearealet på pladsen, så det kan bære de tunge køretøjer, der kommer forbi, tilslutning af vand, afløb og strøm og hvis der skal bygges en sanitetsbygning, med vaskemaskiner, bad og toilet, så går det stærkt. Udgifterne tjenes dog relativt let ind igen, for pladser med den rigtige beliggenhed, der kan tiltrække en høj belægningsprocent, og det er slet ikke umuligt.

Skal grunden lejes ?

Et pristjek fra havnemesteren i Vejle, siger 87 kr pr kvm inkl moms om året, ca. 1000 meter fra strøget og 100 meter fra havnen. Plads rådgivere i Tyskland beregner ca. 100 kvm pr køretøj i bruttoareal for et parkeringsareal på 10x6 meter. Bedre bliver det ikke, hvis ikke man kan lave nogle af tingene selv. Ansvarsforsikring, vand/afledning+fast årlig udgift, strøm samt målerleje, renovation af affald, renhold af plads og faciliteter. Tilsyn af pladsen osv.

Afhængig af turister udefra

Autocamperpladser i Danmark er afhængig af besøg fra udenlandske autocamperturister for at sikre et eksistensgrundlag for de private pladser. En dansk undersøgelse fra 2015 viser at 33,6 procent af de danske autocamperturister kun benytter op til 20% af deres overnatninger på danske pladser. 19,9 procent benytter 20-40 procent af deres overnatninger i Danmark og ligeledes 19,9 procent mellem 40 og 60 procent af deres overnatninger i Danmark. Samtidig er der kun omkring 10.000 autocampere i Danmark, så der er store perioder, hvor der ikke er så mange danskere “hjemme”. Det giver derfor god mening at skabe overnatningsmuligheder for autocampere, der er i overensstemmelse med de pladser som autocamperturister efterspørger, og ud fra de undersøgelser der er til rådighed, især fra Tyskland og Sverige.

Hvormange overnatninger benytter danskerne deres autocamper.

Danske Autocampere bliver flittigt brugt. Ikke mindre end 31,6% benytter deres autocamper mere end 90 dage om året, 27,2 procent mellem 60 til 90 dage og 33,8 procent benytter den mellem 30 og 60 dage om året. Autocampere benyttes også flittigt i vintermånederne.

Udenlandske autocamperturister besøger gerne Danmark.

Udenlandske autocampere vil gerne til Danmark, men der mangler og efterspørges faciliteter for autocampere. Sådan lyder det nu også fra danske turisme folk. Danmarks til dato bedste autocamperplads på Rømø, er et glimrende bevis på at det kan lade sig gøre. Allerede her i foråret 2018 har der ved flere lejligheder været fyldt helt op på deres 170 pladser. Alene i april måned med mange overnattende autocamper turister, var der 30 gange så mange tyskere som danskere og næsten lige så mange hollændere eller nordmænd som danskere. Det ved de på Oasen Rømø, da man som noget nyt i 2018, skal vælge sin nationalitet i betalingsautomaten.

Mange af de private pladser der anlægges, er med personligt engagement. Omkring følelserne over prissætning eksistere der desvære også meget selviskhed, bevidst eller ubevidst som - Vi har ikke brug for ? F.eks jeg har ikke brug for strøm, fordi jeg har solceller ! Du har måske ikke brug for strøm ! Tænk på hvad andre brug for ?

Hvordan ser det ud når danske pladser besøges.

Et besøgstjek i Juelsminde, Kr. himmelfartsdag, hvor der er to autocamperpladser med 150 meters afstand, skulle man umiddelbart tro, at den billigste mulighed på autocamperpladsen uden for campingpladsen er den mest eftertragtede, men det var ikke tilfældet. Der holdt torsdag middag 11 autocampere, hvoraf 8 var danskere og 3 var tyskere på pladsen ved havnen. På campingpladsens autocamperplads, der er 50 kr billigere end lystbådehavnen, var der 5 autocampere, hvoraf 3 var danskere og 2 var tyskere. Det er altså ikke prisen, der i Juelsminde har fået de besøgende til at vælge, men beliggenheden med kig til havnemiljøet. Der er ingen tvivl om at når turisterne for alvor dukker op, så er stuvende fuld på begge pladser.

På den gamle Kemira grund på havnen i Fredericia, havde 7 autocampere fredag middag slået sig ned gratis på havneområdet, to af dem var tyskere, mens kun en dansker havde valgt at betale 100 kr på lystbådehavnen på besøgstidspunktet.

I Middelfart havde 5 valgt at betale 180 kr for opholdet på Middelfart Marina, 2 af disse var tyskere, mens 3 havde fundet vej ned til det smukke Fænøsund, hvor der ikke er skiltet mod overnatning og prisen for en overnatning der er 0 kr, heraf var en tysker.

Til gengæld kogte Rømø med vanvittig mange autocampere den weekend, så mange at Oasen Rømø i alle dage i Kr. Himmelfarts dagene kunne melde udsolgt og måtte sende ca. 50 Autocampere videre om dagen, som de ikke havde plads til. Dominansen var her tyskere i hobetal.

Hvordan ser plads sammensætningen ud?

Der er altså villighed til at betale for godt beliggende pladser, men også billige og gratispladser har deres publikum, og det er sundt for bredden af tilbud til autocamperturister. Der er bare ikke så mange officielle af slagsen til 0 kr og ikke så mange der tilbyder den type plads. De er oftest også udstyret med få pladser. Ifølge hollandske Campercontact er der 60 gratispladser i Danmark, hvoraf 32 kun har plads til mellem 1 og 5 autocampere, 23 har plads til mellem 6 og 20 autocampere og 5 har plads til mellem 40 og 184 køretøjer, alså ikke kun autocampere, men også andre køretøjstyper - Mix-parkering. Fælles for mange gratis pladser er at de ikke har faciliteter, faktisk kan man kun tømme sit spildevand på 15 af dem og få vand på 27 gratispladser i hele Danmark, altså ifølge Europas største samling af autocamperpladser.

Hverken private eller kommuner står i kø for at tilbyde denne form for overnatning til autocampere. De bryder sig ikke om, at få konkurrenceforvridning skudt i skoene, så vil de hellere lade andre drive pladserne. I mange tilfælde har kommuner også en forpagtningskontrakt på kommunalejede campingpladser som de værner om, uden at de iøvrigt ved noget om autocamperturisme. Ligeledes er der meget få parkeringspladser med parkeringsbåse, der er tilpasset autocampernes fysiske størrelser.

En af de nyeste gratispladser blev lavet i Brøndeslev. Den køre som et testprojekt for at afsøge efterspørgslen og ifølge kommunen vil man, hvis pladsen falder heldigt ud, etablere en moderne komfortplads. Selv kalder kommunen den nuværende plads for en økonomiløsning, men alt andet lige, ser den ud til af være rimelig besøgt og et aktiv for Brønderslev som den er. Man kan få vand på, der var der i forvejen og man kan tømme sit spildevand og toilet, så kommunen har kun ofret et mindre beløb. Iøvrigt er der ingen campingpladser i nærheden af Brønderslev, der kan gøre indsigelser.

I Frankrig, Spanien og Tyskland er der mange gratis pladser, sådan skal vi også have det i Danmark ?

Ifølge Campercontact er der til eksempel, 5024 overnatningsmuligheder for autocampere i Tyskland, heraf er 1765 gratis, 1335 koster under 10 Euro og 1866 pladser til over 10 Euro ! Det siger umiddelbart, at der er næsten lige så mange gratis pladser som pladser til over 10 Euro. Det kan man ikke bruge til så meget, når antallet af standpladser tælles op. Dr. Berhard Harrer fra Universitet i München, har udfærdiget en rapport for CIVD (de tyske producenter), og ifølge den udgør autocamperpladser, når man undtager campingpladser, kun 62.000 standpladser til autocampere totalt i hele Tyskland og heraf udgør gratispladser kun et mindre antal. 62.000 pladser til 520.000 tyske autocampere ! Ud fra de autocamperpladsejere der har svaret på Dr. Berhard Harrer's undersøgelse for de tyske autocamper producenter CIVD, koster en autocamperplads i Tyskland gennemsnitligt 14 Euro inkl vand og strøm. I Tyskland er der i overnatning kun indeholdt 7 procent i moms, mod 25 procent moms i Danmark. De stigende priser i Tyskland, er også udtryk for at der mangler pladser der.

Ifølge Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr e.V. an der Universität München - dwif.de, er to femtedele af de tyske autocamperpladser gratis og 3 femtedele er for betalende gæster. Da gratis autocamperpladser i de fleste tilfælde viser lavere kapacitet, har dwif beregnet, at kun 17 procent af det samlede antal standpladser er gratis, mens 83 procent er for betalende gæster. Kilde dwif.de

Flere pladser i fremtiden?

Bedre bliver det ikke i det nærmeste år, da autocampersalget i Europa fortsætter sin himmelflugt, og da ansøgninger om tilladelse til at anlægge pladser for autocampere i både Danmark og f.eks Tyskland, kan tage mere end et år, inden man kan forvente en godkendelse, så skal der smides mange ansøgninger ind for at holde trit med den stærkt stigende aktivitet på autocamper markedet. Det bliver der også uden for Danmark. På Campercontact kan man næsten dagligt se at antallet af overnatningesmuligheder, stiger dag for dag.

Campercontact fakta tjek for hele Europa.

Vi kan få en del oplysninger, ved at kigge lidt nærmere på Campercontact’s oplysninger for hele Europa. I følge Campercontact var der den 14. maj, 2018, 25.589 forskelige muligheder for overnatning i autocampere i hele Europa. Heraf er der ifølge oplysningerne, 8.843 gratispladser, 3.388 pladser til under 10 Euro (75 DKK) og 12.075 pladser til mere end 10 Euro.

Af de 25.589 pladser, er der på 16.471 pladser mulighed for spildevands tømning, på 17.294 er der mulighed for toilet tømning. 19.141 har mulighed for vandpåfyldning, 15.014 har strøm, 14.401 har toilet og 11.401 tilbyder bad.

7.326 pladser er placeret på Mix-parkering, hvilket vil sige parkeringpladser med mulighed for parkering af flere køretøjstyper. På 5.909 pladser er der plads til 1-5 autocampere, på 9.546 er der plads til 6-20 autocampere og på 8.762 er der plads til 21 eller flere - autocampere. Der kan være pladser der ikke er anført i samlingen om autocamper overnatningsmuligheder, men tallene skyder hul i mange opfattelser af, hvordan autocamperplads scenen ser ud.

Tyskland øger priserne på autocamperpladser.

At priserne for overnatning er stigende, ses også af et pristjek på Campercontact. Ved Hamborg er der 6 pladser til autocampere. En plads tager 12 Euro, mens resten tager mellem 18 og 21 Euro. Büsum, Tysklands svar på Skagen, ved vestkysten, er et populært sted og her ligger prisniveauet på 14,50 og 15 Euro, Drager man lidt væk fra Büsum og køre til Heide kan en overnatning til gengæld gøres for 7 Euro, på en engang gratis plads. Den næsten nye populære plads i Eckernförde er oppe i hele 20 Euro inkl Kurtaxe, plus strøm og vand, mens pladsen Grüne Jäger et par km derfra tager 8 Euro. Autocamperpladsen ved Schleswig Havn er altid fyldt til randen. Her er prisen nu oppe på 18 Euro, mens pladsen”Auf der Freiheit” et par km derfra tager 10 Euro. Rensborg med 6 pladsen tæt på hinanden, her er den ældste plads “Eiderblick” den dyreste med 15 Euro. Prisen her er steget med 40 procent siden 2010. 12,50 Euro på “Schacht Audorf” der er steget med 25 procent, over de sidste par år. Rendsborg råder også over 2 gratispladser og 3 pladser ved Kielerkanalen til mellem 12 og 16 Euro. Berlin er blev en dyr fornøjelse i autocamper - 23 til 33 Euro på 4 autocamperpladser, ved den gamle lufthavn 9 Euro, med max 24 timers parkering og "Am Treptower Park" der er gratis i max 24 timer. Ved Mosel er priserne derimod anderledes, med omkring 6-13 Euro. Der er altså store forskelle i priser, niveau og beliggenhed, og der er masser af gæster til det hele.

I ovenstående tal er der 7 procent overnatnings moms. Skulle en dansk autocamperpladsejer stå med det samme beløb, når momsen er undtaget ved f.eks 10 Euro (75 DKK), ville den danske pladsejer, skulle opkræve (i runde tal) 12 Euro (90 DKK), for at have det samme i hånden som sin tyske kollega, ex moms.

Parkering på privat område i Danmark er oplagt til autocamperparkering

Reglerne om standsning og parkering og rammerne for politiets og kommunernes virksomhed er reguleret i en lang række bestemmelser i færdselsloven, vejlovene m.m.

De bestemmelser der eksisterer, regulerer imidlertid ikke forholdene vedrørende parkering på privat område. Etablering af restriktioner for parkering på privat område er derfor et rent privatretligt anliggende. Ejeren af en privat ejendom kan således indenfor rammerne af den private ejendomsret fastsætte særlige regler om:


  • Parkering.
  • Standsning.
  • Tidsbegrænsning for parkering.
  • Betalingsvilkår for parkering.

Når en bilist parkerer på et privat område, er udgangspunktet, at bilisten accepterer rimelige parkeringsrestriktioner og vilkår der fremgår, af den skiltning der findes på ejendommen. Kilde: Ret og Råd advokater.

Selv om der er tale om private parkeringspladser, kræver det en kommunal godkendelse af ind- og udkørselsforholdene i henhold til Vejloven samt politiets godkendelse i henhold til Færdselsloven. Det skal fremgå af skiltning, hvilke regler der gælder for parkering. Skiltene skal være med sort baggrund og med hvid skrift.

Afslutningsvis

Ud over elementære faciliteter som forsyning og bortskaffelse, kan der være mange synspunkter omkring udbudet af autocamperpladser og dermed også prissætningen. Mads Screiner der er Markedschef for VisitDenmark i Tyskland, sagde i DR P4 Syd den 5. april "Det er vigtigt at vide at autocamper folket elsker friheden og ikke vil tvinges ind på helt normale campingpladser, så det kræver special designede holdepladser ved f.eks attraktioner og Sceneri Spots, som eftersørges meget. Vi har fantastiske ruter og oplevelse i Danmark, så det vi mangler er er bedre infrastuktur og så få fortalt i at det er der, samt en massiv større indsats i markedsføring"

Læs også: Autocamperturisme - en overset turistfaktor

Bedøm denne artikel
(27 bedømmelser)