Artikel filtreret på dato: Tirsdag, 09 Juli 2019

En ny undersøgelse i Tyskland viser at Caravaning turisme bliver en stadig vigtigere økonomisk faktor i Tyskland. Det viser den stigende efterspørgsel efter nye, brugte og lejede autocampere og campingvogne. De nyeste tal fra sammenslutningen af Producenter (CIVD) viser at autocampersalget nu er mere end dobbelt så stort som salget af campingvogne. Der blev i Tyskland i første halvår af 2019 solgt 35.370 nye autocampere, et plus på +14,1% i forhold til 2018. Campingvogne viste et salg på 17.125 nye campingvogne og et tocifret plus på +10,3%. Tyskland var ved årskiftet oppe på 630.000 autocampere, inklusiv 100.000 ombyggede køretøjer. Fortsætter tendensen vil der alene i vores naboland mod syd være i nærheden af 700.000 autocampere, ifølge tal fra CIVD og DWIF.

Da mange ferierejsende i autocampere og campingvogne rejser i eget land, har dette ikke kun fordele for køretøjsproducenterne, men også  for den tyske turisme. I en nylig undersøgelse bestilt af Caravaning Industrie Verband e. V. (CIVD) undersøgte Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr e. V. ved Universitetet i München (dwif) den økonomiske betydning af autocamper- og campingvognesturisme i et videnskabeligt studie. Resultatet: Ferierejsende, der i Tyskland rejser med autocamper, campingvogn og telt, bidrog til den tyske økonomi gennem deres forbrug på ferien i 2018 med 14 mia. Euro. Dette er en markant stigning på +11,5% i forhold til 2016. Den sammenlignlige undersøgelse for 2016/2017, kan hentes HER.

Autocamper- og campingvognsturister bruger omkring 50 Euro om dagen

Mere end 1,2 millioner fritidskøretøjer var der registreret i Tyskland sidste år. Yderligere 250.000 køretøjer var på campingpladser som fastliggere.Hver campingvogn- og autocamperrejsende bruger omkring 50 Euro om dagen.Der var 50,5 millioner overnatninger på tyske campingpladser i 2018 (2016 49,7 millioner) og yderligere 15,5 millioner overnatninger på autocamperpladser udenfor campingpladser (2016: 13,5 millioner). Autocamperturister foretog også 16,5 millioner dagture ( 2016: 14,5 millioner) og der var 57,5 millioner opholdsdage fra fastliggere på campingpladser (2016: 59,8 millioner). I følge undersøgelsen bruger fastliggere 20 Euro om dagen (dwif)

Regner man det hele sammen skabte dette 140 millioner opholdsdage, mod 137,3 i 2016. Dertil kommer ophold hos familie og venner. Alle omkostningerne for personerne i denne målgruppe udgør 5,3 mia. Euro. Disse blev fordelt på udgifterne til overnatning, især detailhandel, restaurantbesøg og alle former for fritids- og kulturaktiviteter. En vigtig faktor, er omsætningen som målgruppen bruger på udstyr. Den udgør en størrelsesorden på 4,4 mia. Euro. Ofte bliver kørselsomkostningerne glemt og de beløber sig for målgruppen på ikke mindre end 4,3 mia. Euro.

Autocamper- og campingvogns turisme fordeler sig på mange økonomiske sektorer

Den samlede omsætning blev på hele 14 mia. Euro i 2018. Penge der forbliver i en økonomisk cyklus i mange forskellige virksomheder, banker, reperationer mv. Autocamper- og campingvognsturisme er en vigtig motor og jobgaranti for mange mennesker, især  landdistrikter og strukturelt svage regioner. For at gøre endnu større udnyttelse af det store potentiale, opfordre brancheorganisationerne til at forbedre rammebetingelserne, ved forbedring og forenkling af lovgivningen omkring registrering og brug af autocampere, samt en stærkere fremme af nye og udvidede autocamper-parkeringspladser/autocamperpladser. Branchen i Tyskland er i konstruktiv dialog med politikkere i den tyske regering for at reducere identificerede hindringer (læs bla højere tilladt totalvægt på et B-kørekort). Den tyske regering har for nyligt vedtaget en national turisme strategi, der skulle være første skridt, med mere i støbeskeen.

Links:

CIVD HER

Salg i første halvår HER

DWIF HER

 

Udgivet i Information